Manual


Den här manualen går igenom några av de mer avancerade åtgärderna på din webbplats.

Du kan också titta på manualen för marikahedemyr.com, (lösen: Marika) för att lära dig göra vanliga uppdateringar av text, länkar, osv. 

Squarespaces egna manual är mer detaljerad och mycket pedagogisk. Väl värd ett besök! 

 

Redigera Summary Block

Summary Blocks används på Artist talks and Activitites, och pressbilder

De består av en gallerisida (som du hittar under Pages) och av ett summaryblock som hämtar innehåll från gallerisidan och automatiskt visar det så som det ska se ut. 

Gallerisidorna finns i en engelsk och en svensk version. 

 

Gallerisidan Artist Talks and Activities

1. Gå till gallerisidan Pages > List - ArtistTalks för att lägga upp nya puffar och bilder. 

2. Klicka på pluset för att lägga till en till galleribild. Själva bilden kommer inte att synas, men det måste vara med en bild. Lägg upp vad du vill. En liten, grå bild är att rekommendera, så du inte blandar ihop den med annat innehåll.

3. Hovra över bilden, och klicka på kugghjulet som dyker upp. Du får då fram en dialogruta: Edit Image

4. Title: Skriv inget här

5. Write here: Här skriver du först en rubrik, som du gör fetad. Sedan en styckesbrytning och resten av texten. Fetad text blir automatiskt en rubrik. 
(Obs att rubriken "Write here" inte syns om du har skrivit egen text i fältet.)

6. Om du vill länka till en extern sida, så gör du en vanlig länk av rubriken. 

7. Klicka på Save

 

Gallerisidan Presspics

1. Gå till gallerisidan Pages > List - Presspics för att lägga upp nya puffar och bilder. 

2. Klicka på pluset för att lägga till en till galleribild. En bra storlek är minst 600 px bred.

3. Hovra över bilden, och klicka på kugghjulet som dyker upp. Du får då fram en dialogruta: Edit Image

4. Title: Skriv inget här

5. Write here: Här skriver du fotografens namn, och eventuell kortfattad bildtext. Gör hela bildtexten kursiverad. 

6. Klicka på fliken Options och sedan på Clickthrough URL: Välj File > New File och ladda upp den högupplösta pressbilden. (Galleribilden genereras inte automatiskt utifrån pressbilden, så du måste alltså ladda upp två bilder.) 

7. Klicka på Save